د پاڼې محتوا

سیاسي

۲۱مه پېړۍ

علمي او مالوماتي

تصوف، د کږلیچونو سفر او ملکزی

تصوف یا صوفیزم د لوی خدای سره د انسان د مستقیم تړاو او د نړۍ د مادي خواهشاتو اوغوښتنو سره د پریکون وسیله ګڼله کیږي. تصوف داسې ډول رياضت دی چې د کشف او شهود له لارې، د الله تعالی د پېژندلو او د هغه ذ...

بوم که بام

د پښتو ژبې لهجې د پښتو ژبې هغه ښایست دی چې د لوی افغان خاورې بېلا بېلې درې پرې ښکلې دي، د ترڅنګ د قام او سیمې پېژندنې یوه لویه نښه ده، همداشان د ځینو ژبو سره ارتباطي پول هم کېدای شي او پردې س...

ضعف تالیف

په ادبي اثارو او په ځانګړي ډول په شعر کې کلمات او مانا خپل مسوولیتونه لري؟ داسې نه ده، چې مانا او مضمون په تورو کې بیان شي او کوم مسوولیت دې ورته متوجې نه وي. په شعر کې کلمې او ماناوې بیخي زیات ...

د افغانستان د فرهنګ او هنر فیستوال

د افغانستان د فرهنګ او هنر فیستوال د افغانستان لپاره د فرهنګی خدمتونو غوره بیلګه گویته انستیتوت یوازنې نړیواله فرهنگي موسسه ده چې تل د افغانستان د خلکو تر څنګ دریدلې او د فرهنگ او هنر په برخ...