د پاڼې محتوا

سیاسي

خو؛ خلاوې تش په نیوکو نه ډکیږي

0

موږ ټول د یوې مشترکې ستونزې ښکار یو! له اوږدو کلونو راهیسې، نظامونه دلته د ولس په مټ راځي خو چې راشي بیا هماغه مټ مروړي، تاو وي یې او شاته یې ور تړي، او ترهغې پرې زور راولي چې ولس بیا یوازې د هغه...

۲۱مه پېړۍ

علمي او مالوماتي

قبه که عقابا 

هغه دنګه څېره چې له یما تر ما یې د هېڅ ظلم، تيري او کړاو پر وړاندې خپل سر خم نه کړ ، پخپله سینه کې یې د جبر زمان ډېر داسې څه شته چې هم پرې تاريخ ویاړي او د دې تر څنګ داسې څه هم شته چې قلم یې نه غواړ...

د سترو رهبرانو مهمې ځانګړتیاوې، څنګه نور رهبري کړو؟

کله چې یو کس رهبرۍ ته رسېږي، باید داسې بشپړتیا ته رسېدلی وي، چې وکولای شي د خپل ټیم له غړو سره په سمه توګه چلند وکړي او متقابل درک ولري، ترڅو د ټیم غړي د خوندیتوب احساس ولري. په دې لیکنه کې د یوه اغ...