د  " علمي او معلوماتي"  برخې لیکنې  

له جنسي اړيکو وروسته هغه پنځه (۵) شيان، چې خاوند يې بايد هير نه کړي

له جنسي اړيکو وروسته هغه پنځه (۵) شيان، چې خاوند يې بايد هير نه کړي

له جنسي اړيکو وروسته هغه پنځه (۵) شيان، چې خاوند يې بايد هير نه کړي

له جنسي اړيکو وروسته هغه پنځه (۵) شيان چې خاوند يې بايد هير نه کړي
ډاکټر نيک محمد ويال - د روهي وېب پاڼې څښتن

 

ښځه او خاوند بايد په داسې يو اړيکه کې سره پاتې شي، چې د دوی خپل کورنی ژوند او همدا ډول يې د اولادونو ژوند خوږ او روښانه وي. که د ښځې او خاوند تر منځ اړېکې، د مجبوريت په اساس، بې مينې او بې پاملرنې وي، نو له کم وخت وروسته يې کورنۍ ژوند تريخ او بې خونده کيږي.


زياتره نارينه له خپلو ښځو څخه يوازې د جنسي وسيلې او د جنسي غرېزي په موخه استفاده کوي، چې دغه کړنه په کورني ژوند بد اغ...