د  " اسلامي تمدن "  برخې لیکنې  

ښځه او خاوند بايد د جماع (جنسي مقاربت) په اړه؛ دغه درې خبرې په پام کې ونېسي

ښځه او خاوند بايد د جماع (جنسي مقاربت) په اړه؛ دغه درې خبرې په پام کې ونېسي

ښځه او خاوند بايد د جماع (جنسي مقاربت) په اړه؛ دغه درې خبرې په پام کې ونېسي

ښځه او خاوند بايد د جماع (جنسي مقاربت) په اړه؛ دغه درې خبرې په پام کې ونېسي
ډاکټر نېک محمد ويال د روهي وېب پاڼې څښتن

 


هر کله چې هلک او جينۍ بلوغ ته ورسيږي، نو په ټوله انساني نړۍ کې د دوی کورنۍ او يا هم په خپل جينۍ او هلک د يو کډ ژوند په لټه کې کيږي او نکاح سره تړي. دغه چاره د نړۍ په مختلفو قومونو او دينونو کې د بېلا بيلو موخو په پار تر سره کيږي. څوګ ورته د ژوند د اړينې اړتيا په توګه ګوري، د چا سره د بشري ژوند بقاء عقيده وي، څوګ د خپل راتلونکي ژوند په موخه واده کوي او څوګ په نورو ليدلورو کې...